19 November 2011

Doa kemunafikan Tiada Ketelusan - Kekristianan Yang Sia-sia


Berapa kali anda mengucapkan doa Bapa kami dalam sehari? Sebanyak kali itu jugalah anda menipu dan mendustai Bapa dengan tindakan-tindakan anda yang tidak telus.  Anda cuba menegakkan benang yang basah dengan cuba mempertahankan iman kekristianan anda bahawa anda berasa benar pada cara anda? Hentikan! Sudah tiba masanya anda menghayati kekristianan anda dengan lebih sungguh-sungguh agar iman anda sesuai dengan perbuatan-perbuatan anda. berapa lama lagi anda mahu membiarkan diri anda ditipu dan dipermain-mainkan oleh si Iblis?


Bagaimana anda boleh mengucapkan di hadapan Bapa “ ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami”, sedangkan pada kesilapan kecil sahaja yang dilakukan oleh orang lain ke atas anda, menerima rasa benci anda terhadap orang itu yang anda bawa hingga ke mati? Apakah anda menyedarinya?  Itu pada letak kesilapan kecil seseorang, bagaimana dengan ketelusan orang yang tidak masuk selera anda namun menerima kebencian anda? Kekristianan bukanlah perkara olok-olok yang harus dicampur-adukkan dengan keputusan kedagingan dunia seperti anggapan “biar saya membenci orang lain barang sekita dan setelah perasaan saya reda saya akan mengampuninya”.  Kekristianan yang diterapkan oleh Yesus kristus kepada anda sebagai pengikutnya ialah pada saat orang lain memperlakukan anda dengan tidak sepatutnya maka pada saat itu juga anda harus mengampuni orang itu tujuh puluh kali tujuh kali seperti yang difirmankan-Nya dalam Matius 18:21-22 :

Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" Yesus berkata kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.

Apakah akan jadi kepada anda sekiranya anda bertunda-tunda dalam hal mengampuni orang lain? Hayati firman Tuhan dalam Matius 18:23 & 35:

Sebab hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."

Jesteru saudara-saudaraku, hayati dan ucapkanlah doa Bapa Kami dengan iman yang murni tanpa terselindung dari segi perbuatan yang tidak telus.  Firman Tuhan itu jelas pada pengertian anda bahawa:

Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
[ Matius 5:39 ]

Itu sudah cukup memberitahu kepada anda bahawa biarlah perbuatan orang lain itu menjadi pertanggungan-jawap dan perhitungan peribadi  orang itu dengan Tuhan, tetapi anda laksanakanlah apa yang sudah dipesankan oleh Tuhan kepada anda untuk dilakukan. Ampuni orang itu dan terimalah berkat berterusan dari sorga kerana anda layak untuk itu sebagaimana anda menyedari diri anda sebagai hamba yang melakukan kehendak Bapa dan Bapa akan menyatakan dalam diri anda bahawa anda lebih daripada hamba, anda adalah anak yang dikasihi-Nya.

Ingatlah selalu bahawa orang yang dengan kesengajaan membuat orang lain terluka dan menerima kepahitan dalam hidup, kepadanya  telah diperhitungkan apa yang akan digariskan kepadanya sebagai dosa yang akan perlahan-lahan menyebabkan namanya terpadam dari Buku Kehidupan. Namun, berkat yang anda bawa kepada orang lain itu apabila anda mengampuninya ialah belas kasihan Bapa terhadapnya sehingga pengampunan anda akan memadamkan kemurkaan Bapa dan jangan terkejut sekiranya anda menyaksikan kelak peribadi orang lain itu berubah menjadi pemuji dan penyembah yang sungguh-sungguh pada suatu hari nanti yang anda tidak tahu. Anda telah membawa perdamaian terhadap sesamamu. Anda telah menjadi garam dan terang dunia untuk pembinaan peribadi dan karakter orang lain tersebut.

Teladilah apa yang pernah Yesus suarakan dalam perit menanggung tusukan paku di kayu salib:

Yesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
[ Matius 23:34 ]

Ampunilah sesamamu saudara-saudaraku!

Kerana itu berdoalah demikian:

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu  di bumi seperti di sorga.  Berikanlah kami pada hari  ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan  kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;  dan janganlah  membawa kami ke dalam  pencubaan, tetapi lepaskanlah  kami daripada yang  jahat. (Kerana Engkaulah yang empunya Kerajaan  dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen.)

Kerana jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
[ Matius 6:9-15 ]

29 March 2011

Hiduplah Di Dalam Roh - Jangan Mendukakan Roh Kudus


Kita sedar bahawa Allah memiliki kehendak agar kita menjalani kehidupan ini setiap hari dalam kemerdekaan melalui Roh Kudus.  Sessungguhnya, apa yang menjadi keinginan Allah ialah agar kita sentiasa mencari Dia dengan sungguh-sungguh bagi memperolehi karya kepenuhan Roh Kudus. Karya kepenuhan Roh Kudus itu sememangnya terjadi di dalam diri kita dan juga keluar melalui kita.  Oleh itu, melalui pimpinan Roh Kudus, kita haruslah dengan sedaya-upaya untuk cuba menjadi penurut-penurut  Allah dan juga cuba untuk mengerti akan kehendak-kehendak-Nya.

          “Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih”
          [ Efesus 5:1 ]

          “Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
          kehendak Tuhan.”
          [ Efesus 5:17 ]

Terdapat tiga cara yang  akan meletakkan kita pada keadaan yang salah dan yang seterusnya akan menolak kehendak Allah terhadap kita daripada berlaku iaitu menentang, mendukakan dan memadamkan Roh Allah. Cuba kita renung akan keadaan ketika Stefanus menyampaikan satu khotbah dengan penuh kuasa yang menyatakan kesetiaan Allah kepada bangsa miliknya yang tidak setia.  Ketika Stefanus diadili di hadapan pemimpin-pemimpin agama Israel, dia menyimpulkan pesannya dalam satu penilaian yang cukup jelas dan tepat :

          “Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan 
          telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek 
          moyangmu, demikian juga kamu.”
          (Kisah Para Rasul 7:51)

Dalam ayat di atas dijelaskan mengenai jenis sikap hidup yang menentang karya Roh Kudus. Orang-orang yang menentang Roh Kudus ini memiliki sikap “keras kepala”. Mereka adalah orang yang hanya mengikuti kehendak dirinya sendiri dengan menuruti keinginan diri peribadi dan bukannya keinginan Allah. Orang-orang ini juga “tidak bersunat hati dan telinga” yang bermaksud  mereka tidak mengizinkan Allah untuk menghapus keinginan daging dari dalam hati mereka. Mereka tidak mengizinkan Allah berbicara kepada mereka melalui nabi-nabi mereka. Mereka berasa bahawa diri merekalah yang benar dan mampu. Ketika kita berperilaku sama seperti orang-orang tersebut, kita juga sebenarnya sedang “menentang Roh Kudus”.

Kita cuba renungkan pula saat ketika rasul Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Dia memerintahkan mereka begini:

          “Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah 
          memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.”
          [ Efesus 4:30 ]

Dalam ayat tersebut  dia menjelaskan mengenai tindakan hati kita yang kita lakukan dan yang dapat mendukakan Roh Kudus.

          “Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah 
          hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan.”
          [ Efesus 4:31 ]

Roh Kudus merupakan satu peribadi. Roh Kudus adalah Allah sendiri dan bukan hanya sebentuk macam satu kekuatan atau pengaruh. Roh Kudus yang adalah Allah dapat terluka dan berdukacita  kerana perbuatan-perbuatan kita. Sebagai orang Kristian yang percaya namun dalam waktu yang sama kita merelakan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah berlonggok dalam hati kita lalu berkuasa ke atas kita, maka akan timbullah kejahatan yang kemudiannya terungkap keluar dari mulut kita. Ketika itu berlaku, maksudnya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Jadi, kita tidak patut menjadi orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga kerana semua hal itu selalu menentang Roh Kudus.

Kita imbas sekali lagi, ketika rasul Paulus menulis kepada orang-orang kudus di Tesalonika, dia memerintahkan mereka :

          "Janganlah padamkan Roh”.
          [ 1 Tesalonika 5:19 ]

Seperti api dapat dipadamkan maka dorongan-dorongan Roh Kudus agar kita berkarya dengan dipenuhi Roh juga dapat kita tolak melalui kekerasan kita.

-         Ketika kita membaca Firman Allah maka pada saat itu Roh Allah 
          dapat membangkitkan di dalam hati kita semarak api rohani yang
          berupa keyakinan dalam diri kita. Tetapi sama ada kita akan
          menanggapi pengaruh surgawi itu atau sebaliknya, itu bergantung
          kepada kelembutan hati kita untuk menurut keinginan Allah dan
          membuang jauh-jauh kekerasan kita.

-         Ketika Tuhan menyalakan suatu visi tentang kerja pelayanan
          bagi-Nya, apakah kita patuh atau sebaliknya kita mengabaikannya?

-         Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan doa syafaat,
          apakah kita berseru kepada Allah yang Kudus atau sebaliknya kita
          menekan hasrat yang cuba diterbitkan oleh Tuhan itu?

-         Apakah kita mengizinkan Roh Kudus sentiasa berkobar-kobar
          dalam hati kita atau sebaliknya kita memadamkan Roh Kudus?

Mustahak sekali untuk kita hayati perintah yang diberikan dalam Efesus 5:18

          "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, kerana anggur 
          menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh
          dengan Roh."

Ayat di atas merupakan suatu perintah dan bukan setakat suatu penjelasan. Makanya, dipenuhi dengan Roh Kudus menjadi suatu kenyataan peribadi kepada orang yang menjawab perintah ini dengan sungguh-sungguh. Sebagai tambahan, bentuk perintah ini berisi suatu wawasan yang luar biasa berkaitan tentang makna dipenuhi dengan Roh Kudus dan keinginan Allah bagi kita. Perintah untuk dipenuhi dengan Roh Kudus membawa maksud suatu situsasi yang harus selalu terjadi. Maksud ini dapat diterjemahkan secara ringkas:

Selalu harus dalam keadaan dipenuhi dengan Roh Kudus

Perintah yang keras ini merupakan suatu panggilan untuk kita selalu membentuk cara dalam menjalani kehidupan ini melalui pimpinan Roh Kudus ke atas kita dan bukannya hanya diperlihatkan melalui peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang bermusim dan tertentu sahaja. Menjadi kehendak Allah yang mutlak agar kita hidup hari demi hari dengan semakin bertambah kuat dalam pimpinan dan pekerjaan Roh Kudus ke atas kita . Kita harus berdoa dengan merendahkan diri untuk meminta agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus oleh Bapa di surga untuk menghadapi kehidupan ini sama ada dalam cabaran-cabaran mahupun kesempatan-kesempatan yang muncul di hadapan kita.


26 March 2011

Apakah Kehidupan Anda Terluka Saat Ini?


Sahabat-sahabat ku,

Pertama-tama, saya ingin membawa anda menyedari betapa bermaknanya anda pada pandangan Allah. Ya, anda cukup berharga, tidak ternilai harganya dan dikasih Allah tanpa tolok banding. 

Sahabat-sahabat ku,

Saya tahu bagaimana rasanya sakit, bagaimana rasanya ingin menyerah, putus asa, sehingga terlintas untuk mengakhiri hidup ini saja. Saya tahu kerana saya pernah melalui semua itu sebelum ini. Jelasnya keperitan itulah satu-satunya perkara yang saya dapat rasakan selama dalam waktu kesesakan derita itu. Namun, saya sangat bersyukur kerana pada hari ini saya berdiri sebagai satu peribadi yang boleh menjadi bahan kesaksian tentang betapa dalamnya kasih dan rahmat yang Allah telah berikan ke atas kehidupan saya. Pada hari ini, saya mahu agar anda juga tahu bahawa kasih dan rahmat itu juga boleh terjadi ke atas kehidupan anda.

Sahabat-sahabat ku,

Ketika saya melalui kesakitan daripada keperitan hidup saya, saya sebenarnya turut menyakiti diri saya sendiri. Secara jelasnya saya sebenarnya membuat hidup saya lebih terluka dan berdarah. Saya pernah  cuba membunuh diri sebanyak 3 kali tapi 3 kali itu jugalah Allah campur tangan ke dalam. Pada awalnya saya tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan saya hidup kalau memang hanya keperitan dan kesengsaraan sahaja yang akan saya lalui sepanjang saya menghirup nafas yang Dia pinjamkan ke tubuh saya. Namun, sekarang saya mengerti kenapa Allah mengungkapkan hal-hal itu kepada saya. Ya, kerana Allah mahu agar saya dapat mengenal hingga ke ke akar umbi tentang makna kesakitan itu agar saya mampu mengimpati kesedihan sahabat-sahabat saya ketika mereka melalui saat-saat keperitan dalam hidup mereka. Allah menjadikan saya sebagai insan yang boleh dipergunakan sebagai alat untuk menyejukkan dan yang boleh memberi perteduhan kepada hati para sahabat yang terluka.

Sahabat-sahabat ku,

Sebelum anda dilahirkan, Allah sudah mengetahui segala-galanya tentang anda. Dia menciptakan anda menurut gambaran-Nya, mencurahkan peribadi-Nya ke atas anda. Ya, keindahan-Nya yang dicurahkan ke atas anda. Dia menciptakan anda dengan iringan anugerah peribadi, talenta, kebolehan, kemahiran, segala-galanya yang anda perlukan untuk memenuhi rancangan-Nya untuk kehidupan anda. Allah memaksudkan anda untuk melakukan perkara-perkara besar. Apabila Dia melihat dan merenung anda sebagai penciptaan-nya yang sempurna, Dia tersenyum dalam kepuasan-Nya kerana Dia dapat melihat kehadiran diri-Nya sendiri di dalam anda, Dia melihat adanya keindahan yang telah Dia curahkan ke atas anda, ya... segala-galanya yang terbaik tentang anda. Allah melihat anda telah menjadi satu peribadi yang lengkap dan maksud kenapa anda menjadi peribadi itu. Allah memberi kepercayaan-Nya kepada anda tanpa berbelah bagi walau sedikitpun. Anda bersedia untuk dilahirkan, bersedia untuk rancangan khusus, disertakan dengan kebolehan yang ada yang bagi Dia, tiada satu peribadi lain pun yang akan mengambil tempat anda sebagai satu peribadi itu. Sedarkah anda bahawa bila Allah memulakan penciptaan anda sebagai satu peribadi itu, Dia membuat segala-galanya dalam erti kata indah yang mana tidak akan pernah ada lagi satu peribadi lain seterusnya yang bernama anda melainkan anda yang telah diciptakan pada waktu Dia melakukan penciptaan itu. jadi, tiada siapa pun yang mampu mengambil tempat anda di hadapan Allah. Demikian anda begitu dikasihi-Nya sehingga Alkitab menyatakan bahawa Dia benar-benar tahu jumlah rambut di kepala anda.


            “Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguhpun 
            demikian tidak seekor pun dari padanya yang dilupakan Allah, 
            bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu 
            jangan takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak 
            burung pipit.
                                                                           [ Lukas 12:6-7 ]

Sahabat-sahabat ku,

Segala makna pemikiran Allah ke atas diri anda adalah tidak terhitung jumlahnya, tidak tercapai oleh akal anda sesungguhnya kerana segala-galanya terlalu banyak dalam perkiraan-Nya, ya... lebih banyak daripada bilangan butiran pasir di pantai. Dan pemikiran itulah yang mebuat Allah sering mengingat anda, Dia sesungguhnya begitu peduli akan anda, mengambil berat akan anda dan segala yang berkaitan dengan kehidupan anda, mahu yang besar sebesar cakrawala ataupun yang kecil sekecil zarah. Ingatlah itu sahabat-sahabat ku. Alkitab menceritakan segala-galanya  tentang betapa selayaknyalah kita memberikan perhatian kepada Allah kerana Dia telah memberkati kita tanpa sedikitpun yang tercicir dari berkat itu. Tapi apa yang terjadi sebaliknya setelah berkat-berkat itu dicurahkan ke atas kita sejak mula penciptaan kita? Kita malah tidak pernah berasa bersyukur, semudah itu kita melukai Allah dengan sikap kita yang sedemikian. Secara fizikal manusiawi, mereka yang lengkap secara fizikal manusiawi masih boleh berkata bahawa betapa dirinya dan kehidupannya sungguh tidak bermakna, sungguh tidak diberkati. Lebih menyakitkan Allah apabila dia tergamak mengatakan bahawa hanya kematian yang lebih sesuai bagi dirinya daripada meneruskan satu kehidupan di atas muka bumi ini sedangkan kehidupan itu telah dianugerahkan Allah secara percuma kepadanya. Nah! Apa lagi mereka yang cacat fizikal sejak lahirnya, ada yang boleh berkata melalui sesalan-sesalan yang tiada putusnya. Ya, sering kita mendengar keluhan seperti  “Kenapa saya dilahirkan cacat begini?” tapi sedikitpun tiada rasa berterima kasih atas kehangatan nafas yang sedang dihembus dan dihirupnya yang dianugerahkan Allah khas dan istimewa bagi dirinya. Namun, betapa dalam kasih Allah yang dapat kita renungkan pada peribadi-peribadi orang cacat yang benar-benar mengetahui bahawa dalam kecacatan itu tetap ada keperibadian Allah yang telah disertakan melalui kelahirannya ke dunia ini. Orang-orang cacat yang bersuara dan berseru “Hidupku adalah anugerah Allah yang terindah!”. Jadi, kenapa anda yang lengkap fizikal tidak mampu bersuara sedemikian, tidak mampu menghayati makna penciptaan Allah ke atas anda? Apakah kematian itu adalah satu-satunya cara untuk anda menyatakan protes kepada Allah sedangkan sedikitpun itu  langsung tidak ada dasarnya?

Sahabat-sahabat ku,

Yesus mengasihi anda dan saya. Yesus mengasihi kita cukup banyak. Bukan sengaja diada-adakan derita paku-paku di tangan-Nya ketika Dia disalibkan tapi semua itu kerana nilai cinta-Nya untuk ciptaan-Nya yang paling bermakna, kita! Ya! Kerana kasih-Nya kepada kita – anda dan saya – dan bukan setakat kasih-Nya, malah Dia memerlukan kita untuk terus bersama Dia dalam kerajaan Allah, dalam segala keindahan kehidupan kekal.

Sahabat-sahabat ku,

Saya tahu saya juga telah melalui segala kesilapan dalam hidup ini dengan mempersalahkan Allah terhadap segala keperitan yang telah saya lalui. Bukan sehari dua malah telah bertahun-tahun lamanya saya telah mempersalahkan Allah atas segala derita yang saya alami dan yang saya pasti bahawa anda juga sama seperti saya pada ketika ini. Tapi kali ini saya mahu mengajak anda untuk merenung seketika dan Roh Kudus akan membuka minda anda untuk menerima catatan saya ini sehingga anda akan kembali kepada Allah, sama seperti saya kembali kepada-Nya dalam sesalan mendalam yang hanya dapat saya gambarkan melalui linangan airmata saya. Namun, terima kasih ya Allah kerana tangan pemilik keabadian itu jugalah yang menyapu airmata saya. Allah menangis bersama-sama saya kerana betapa gembiranya Dia melihat kepulangan saya ke sisi-Nya, betapa kerinduan-Nya selama ini kini terubati dengan kaki yang kembali ke hadapan-Nya meski dalam keadaan tubuh saya yang berlumpur dosa bertahun-tahun, sedikitpun Allah tidak memperhitungkan itu lagi untuk kehidupan saya yang telah saya sia-siakan selama ini kerana bagi Dia kepulangan saya telah dengan sendirinya menghapus murka-Nya terhadap saya. Lihat! Bukankah itu menyatakan dengan sendiri betapa baiknya Allah? Dialah tulang rusuk kita yang sempurna yang menjadikan kita seimbang dalam segala perkara.

Marilah sahabat-sahabat ku,

kita mulai kehidupan peribadi kita yang baru. Anda mungkin tidak tahu bahawa sedetik keadaan hidup anda yang tersentuh akan dapat pula menyentuh peribadi lain sehingga peribadi itu juga akan menyentuh ramai lagi peribadi seterusnya. Mari kita anjakkan peribadi kita kepada satu tahap yang akan menjadi saluran berkat baru oleh Allah kepada setiap peribadi lain. Allah mengasihi anda dan saya! Amen!


20 March 2011

Ya Bapa, Ampunilah Mereka, Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat.


“Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.”
(Lukas 23:34)

Satu perkara biasa kalau orang yang sedang dijatuhkan hukuman dengan cara disalibkan untuk berteriak-teriak dari atas salib itu dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang penuh berisi ungkapan penderitaan dan permintaan untuk dibebaskan. pasti saja mereka akan mencaci maki dan meludahi sesiapa saja yang menonton kejadian penghukuman ke atas mereka itu. Kata-kata yang diucapkan pasti penuh dengan nada-nada balas-dendam yang tidak dapat diungkapkan dengan tindakan nyata.


Namun, apa yang terjadi kepada Yesus ketika Dia tersalib? Ya, ketika seluruh dagingnya kini telah tergores koyak, tubuh yang tergantung telanjang tanpa seutas benang melekat di tubuh-Nya. Yesus yang harus menghadapi saat kematian yang begitu sangat memalukan. Da tidak berteriak atau mencaci-maki para penghukum-Nya. Dia juga tidak meminta agar Dia dibebaskan dari hukuman yang sudah dijatuhkan. Sebaliknya, Dia malah berdoa bagi musuh-musuh-Nya. Dia berdoa untuk mereka yang telah mengoyak tubuh-Nya. Dia berdoa untuk mereka yang telah menelanjangi diri-Nya dan yang telah mengangkat tukul memaku tangan dan kaki-Nya di kayu salib. Dia berdoa untuk mereka yang melontarkan kata-kata hujatan terhadap-Nya. Dia berdoa untuk mereka yang sedang membuang undi atas pakaian-Nya.

Jika Yesus menggunakan kuasa ketuhanan-Nya, Dia boleh saja memerintahkan bumi terbuka dan menelan semua musuh-musuh-Nya itu hidup-hidup. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya, di atas salib itu, pada bab terakhir buku kehidupan-Nya, Dia hanya memilih untuk melakukan apa yang sudah Dia ajar kepada semua orang selama hidup-Nya:

"Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah
musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah
bagi mereka yang menganiaya kamu."
(Matius 5:43-44)

Malah Yesus dalam pengajaran-Nya kepada semua orang percaya tentang hal pengampunan. Dia menyeru agar kita memaafkan tujuh puluh kali tujuh kali. Yesus tahu bahawa memaafkan orang lain merupakan sesuatu yang tidak mudah. Atas sebab itu jugalah maka pada akhir hidup-Nya di dunia ini, Yesus mengingatkan kita sekali lagi betapa pentingnya memaafkan orang lain sebagai prasyarat utama agar kitapun diampuni:

"dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami"
(Matius 6:12)

Yesus benar-benar melaksanakan apa yang pernah diajarkan-Nya. Dia memberikan kepada kita satu teladan yang nyata. Anda dan saya, pasti kita dipertemukan dengan orang-orang yang menyakiti diri kita. Dapatkah kita berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita itu?  Hanya ada satu kekuatan yang boleh membantu kita untuk melakukannya, bahawa kita telah diampuni secara percuma oleh Tuhan, kita telah ditebus dengan nilai darah dan daging-Nya yang sangat mahal. Oleh itu, kita sepatutnya dan selayaknyalah mesti mengampuni orang lain tanpa syarat.

18 March 2011

Hanya Satu Perkongsian - Semoga Menjadi Berkat


Mari kita renungkan...


Seandainya kita tinggal di sebuah rumah yang baik, memiliki makanan yang cukup dan dapat membaca, kita adalah bahagian dari kelompok yang beruntung kerana masih terdapat jutaan orang yang tinggal di bawah atap langit dengan perut lapar.

Jika kita bangun pada pagi hari dan berasa sehat, kita tetap lebih beruntung berbanding jutaan orang yang mungkin tidak akan mampu bangun pagi dan terbaring sakit, bahkan tidak dapat bertahan hidup minggu ini.

Jika kita tidak pernah merasakan kelaparan, kesepian kerana dipenjara, kesakitan kerana penyiksaan, kita termasuk dalam kelompok yang jauh lebih beruntung berbanding lebih daripada 500 juta orang di dunia.

Jika kita dapat melangkahkan kaki ke Gereja tanpa rasa adanya ancaman, tanpa takut akan, ditangkap, didera,disiksa, atau berisiko mati, kita sungguh beruntung kerana hampir lebih dari 1 bilion orang di dunia yang tidak dapat melakukannya.

Jika kita memiliki makanan dalam peti sejuk, pakaian dalam kabinet almari dan dan memiliki atap yang menaungi tempat kita berteduh, kita lebih kaya daripada 75 peratus penduduk di dunia ini.

Jika kita memiliki wang di bank atau di dompet dan mampu berbelanja dengan wang itu untuk menikmati hidangan di restoran, kita merupakan anggota dari 8 peratus kelompok orang-orang kaya di dunia ini.

Jika orang tua kita masih hidup dan menikmati kebahagiaan kehidupan perkawinan mereka, maka kita termasuk salah satu dari kelompok orang yang dikategorikan jarang kedapatan.

Jika kita mampu mendongak kepala dengan senyuman di bibir dan berasa benar-benar bahagia, kita memiliki keistimewaan tersendiri, kerana sebahagian besar orang tidak memperolehi kenikmatan tersebut.

Jika kita dapat membuka facebook dan membaca perkongsian-perkongsian yang ada di situ, kita termasuk sekelompok orang yang menerima karunia yang besar dari Allah kerana kita mampu menikmati teknologi komputer.

Jika kita masih mampu membaca perkongsian ini dan mengambil manfaat dari pesan ini, kita baru saja mendapatkan kurnia berganda kerana ada seorang teman yang peduli dan memikirkan kebaikan bagi kita dan kita jauh lebih beruntung berbanding lebih dari 1 bilion orang di dunia ini.

Semoga kita menikmati hari yang indah ini. Hitunglah kurnia keberuntungan kita dan sampaikan perkongsian ini kepada orang lain untuk mengingatkan bahawa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sangat beruntung.

Bersyukurlah dan terus bersyukur, walau hanya melalui pesan kebaikan kepada teman,  kita akan masih mampu menikmati hidup yang hanya sementara ini.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...