29 March 2011

Hiduplah Di Dalam Roh - Jangan Mendukakan Roh Kudus


Kita sedar bahawa Allah memiliki kehendak agar kita menjalani kehidupan ini setiap hari dalam kemerdekaan melalui Roh Kudus.  Sessungguhnya, apa yang menjadi keinginan Allah ialah agar kita sentiasa mencari Dia dengan sungguh-sungguh bagi memperolehi karya kepenuhan Roh Kudus. Karya kepenuhan Roh Kudus itu sememangnya terjadi di dalam diri kita dan juga keluar melalui kita.  Oleh itu, melalui pimpinan Roh Kudus, kita haruslah dengan sedaya-upaya untuk cuba menjadi penurut-penurut  Allah dan juga cuba untuk mengerti akan kehendak-kehendak-Nya.

          “Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih”
          [ Efesus 5:1 ]

          “Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
          kehendak Tuhan.”
          [ Efesus 5:17 ]

Terdapat tiga cara yang  akan meletakkan kita pada keadaan yang salah dan yang seterusnya akan menolak kehendak Allah terhadap kita daripada berlaku iaitu menentang, mendukakan dan memadamkan Roh Allah. Cuba kita renung akan keadaan ketika Stefanus menyampaikan satu khotbah dengan penuh kuasa yang menyatakan kesetiaan Allah kepada bangsa miliknya yang tidak setia.  Ketika Stefanus diadili di hadapan pemimpin-pemimpin agama Israel, dia menyimpulkan pesannya dalam satu penilaian yang cukup jelas dan tepat :

          “Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan 
          telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek 
          moyangmu, demikian juga kamu.”
          (Kisah Para Rasul 7:51)

Dalam ayat di atas dijelaskan mengenai jenis sikap hidup yang menentang karya Roh Kudus. Orang-orang yang menentang Roh Kudus ini memiliki sikap “keras kepala”. Mereka adalah orang yang hanya mengikuti kehendak dirinya sendiri dengan menuruti keinginan diri peribadi dan bukannya keinginan Allah. Orang-orang ini juga “tidak bersunat hati dan telinga” yang bermaksud  mereka tidak mengizinkan Allah untuk menghapus keinginan daging dari dalam hati mereka. Mereka tidak mengizinkan Allah berbicara kepada mereka melalui nabi-nabi mereka. Mereka berasa bahawa diri merekalah yang benar dan mampu. Ketika kita berperilaku sama seperti orang-orang tersebut, kita juga sebenarnya sedang “menentang Roh Kudus”.

Kita cuba renungkan pula saat ketika rasul Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Dia memerintahkan mereka begini:

          “Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah 
          memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.”
          [ Efesus 4:30 ]

Dalam ayat tersebut  dia menjelaskan mengenai tindakan hati kita yang kita lakukan dan yang dapat mendukakan Roh Kudus.

          “Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah 
          hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan.”
          [ Efesus 4:31 ]

Roh Kudus merupakan satu peribadi. Roh Kudus adalah Allah sendiri dan bukan hanya sebentuk macam satu kekuatan atau pengaruh. Roh Kudus yang adalah Allah dapat terluka dan berdukacita  kerana perbuatan-perbuatan kita. Sebagai orang Kristian yang percaya namun dalam waktu yang sama kita merelakan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah berlonggok dalam hati kita lalu berkuasa ke atas kita, maka akan timbullah kejahatan yang kemudiannya terungkap keluar dari mulut kita. Ketika itu berlaku, maksudnya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Jadi, kita tidak patut menjadi orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga kerana semua hal itu selalu menentang Roh Kudus.

Kita imbas sekali lagi, ketika rasul Paulus menulis kepada orang-orang kudus di Tesalonika, dia memerintahkan mereka :

          "Janganlah padamkan Roh”.
          [ 1 Tesalonika 5:19 ]

Seperti api dapat dipadamkan maka dorongan-dorongan Roh Kudus agar kita berkarya dengan dipenuhi Roh juga dapat kita tolak melalui kekerasan kita.

-         Ketika kita membaca Firman Allah maka pada saat itu Roh Allah 
          dapat membangkitkan di dalam hati kita semarak api rohani yang
          berupa keyakinan dalam diri kita. Tetapi sama ada kita akan
          menanggapi pengaruh surgawi itu atau sebaliknya, itu bergantung
          kepada kelembutan hati kita untuk menurut keinginan Allah dan
          membuang jauh-jauh kekerasan kita.

-         Ketika Tuhan menyalakan suatu visi tentang kerja pelayanan
          bagi-Nya, apakah kita patuh atau sebaliknya kita mengabaikannya?

-         Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan doa syafaat,
          apakah kita berseru kepada Allah yang Kudus atau sebaliknya kita
          menekan hasrat yang cuba diterbitkan oleh Tuhan itu?

-         Apakah kita mengizinkan Roh Kudus sentiasa berkobar-kobar
          dalam hati kita atau sebaliknya kita memadamkan Roh Kudus?

Mustahak sekali untuk kita hayati perintah yang diberikan dalam Efesus 5:18

          "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, kerana anggur 
          menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh
          dengan Roh."

Ayat di atas merupakan suatu perintah dan bukan setakat suatu penjelasan. Makanya, dipenuhi dengan Roh Kudus menjadi suatu kenyataan peribadi kepada orang yang menjawab perintah ini dengan sungguh-sungguh. Sebagai tambahan, bentuk perintah ini berisi suatu wawasan yang luar biasa berkaitan tentang makna dipenuhi dengan Roh Kudus dan keinginan Allah bagi kita. Perintah untuk dipenuhi dengan Roh Kudus membawa maksud suatu situsasi yang harus selalu terjadi. Maksud ini dapat diterjemahkan secara ringkas:

Selalu harus dalam keadaan dipenuhi dengan Roh Kudus

Perintah yang keras ini merupakan suatu panggilan untuk kita selalu membentuk cara dalam menjalani kehidupan ini melalui pimpinan Roh Kudus ke atas kita dan bukannya hanya diperlihatkan melalui peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang bermusim dan tertentu sahaja. Menjadi kehendak Allah yang mutlak agar kita hidup hari demi hari dengan semakin bertambah kuat dalam pimpinan dan pekerjaan Roh Kudus ke atas kita . Kita harus berdoa dengan merendahkan diri untuk meminta agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus oleh Bapa di surga untuk menghadapi kehidupan ini sama ada dalam cabaran-cabaran mahupun kesempatan-kesempatan yang muncul di hadapan kita.


26 March 2011

Apakah Kehidupan Anda Terluka Saat Ini?


Sahabat-sahabat ku,

Pertama-tama, saya ingin membawa anda menyedari betapa bermaknanya anda pada pandangan Allah. Ya, anda cukup berharga, tidak ternilai harganya dan dikasih Allah tanpa tolok banding. 

Sahabat-sahabat ku,

Saya tahu bagaimana rasanya sakit, bagaimana rasanya ingin menyerah, putus asa, sehingga terlintas untuk mengakhiri hidup ini saja. Saya tahu kerana saya pernah melalui semua itu sebelum ini. Jelasnya keperitan itulah satu-satunya perkara yang saya dapat rasakan selama dalam waktu kesesakan derita itu. Namun, saya sangat bersyukur kerana pada hari ini saya berdiri sebagai satu peribadi yang boleh menjadi bahan kesaksian tentang betapa dalamnya kasih dan rahmat yang Allah telah berikan ke atas kehidupan saya. Pada hari ini, saya mahu agar anda juga tahu bahawa kasih dan rahmat itu juga boleh terjadi ke atas kehidupan anda.

Sahabat-sahabat ku,

Ketika saya melalui kesakitan daripada keperitan hidup saya, saya sebenarnya turut menyakiti diri saya sendiri. Secara jelasnya saya sebenarnya membuat hidup saya lebih terluka dan berdarah. Saya pernah  cuba membunuh diri sebanyak 3 kali tapi 3 kali itu jugalah Allah campur tangan ke dalam. Pada awalnya saya tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan saya hidup kalau memang hanya keperitan dan kesengsaraan sahaja yang akan saya lalui sepanjang saya menghirup nafas yang Dia pinjamkan ke tubuh saya. Namun, sekarang saya mengerti kenapa Allah mengungkapkan hal-hal itu kepada saya. Ya, kerana Allah mahu agar saya dapat mengenal hingga ke ke akar umbi tentang makna kesakitan itu agar saya mampu mengimpati kesedihan sahabat-sahabat saya ketika mereka melalui saat-saat keperitan dalam hidup mereka. Allah menjadikan saya sebagai insan yang boleh dipergunakan sebagai alat untuk menyejukkan dan yang boleh memberi perteduhan kepada hati para sahabat yang terluka.

Sahabat-sahabat ku,

Sebelum anda dilahirkan, Allah sudah mengetahui segala-galanya tentang anda. Dia menciptakan anda menurut gambaran-Nya, mencurahkan peribadi-Nya ke atas anda. Ya, keindahan-Nya yang dicurahkan ke atas anda. Dia menciptakan anda dengan iringan anugerah peribadi, talenta, kebolehan, kemahiran, segala-galanya yang anda perlukan untuk memenuhi rancangan-Nya untuk kehidupan anda. Allah memaksudkan anda untuk melakukan perkara-perkara besar. Apabila Dia melihat dan merenung anda sebagai penciptaan-nya yang sempurna, Dia tersenyum dalam kepuasan-Nya kerana Dia dapat melihat kehadiran diri-Nya sendiri di dalam anda, Dia melihat adanya keindahan yang telah Dia curahkan ke atas anda, ya... segala-galanya yang terbaik tentang anda. Allah melihat anda telah menjadi satu peribadi yang lengkap dan maksud kenapa anda menjadi peribadi itu. Allah memberi kepercayaan-Nya kepada anda tanpa berbelah bagi walau sedikitpun. Anda bersedia untuk dilahirkan, bersedia untuk rancangan khusus, disertakan dengan kebolehan yang ada yang bagi Dia, tiada satu peribadi lain pun yang akan mengambil tempat anda sebagai satu peribadi itu. Sedarkah anda bahawa bila Allah memulakan penciptaan anda sebagai satu peribadi itu, Dia membuat segala-galanya dalam erti kata indah yang mana tidak akan pernah ada lagi satu peribadi lain seterusnya yang bernama anda melainkan anda yang telah diciptakan pada waktu Dia melakukan penciptaan itu. jadi, tiada siapa pun yang mampu mengambil tempat anda di hadapan Allah. Demikian anda begitu dikasihi-Nya sehingga Alkitab menyatakan bahawa Dia benar-benar tahu jumlah rambut di kepala anda.


            “Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguhpun 
            demikian tidak seekor pun dari padanya yang dilupakan Allah, 
            bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu 
            jangan takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak 
            burung pipit.
                                                                           [ Lukas 12:6-7 ]

Sahabat-sahabat ku,

Segala makna pemikiran Allah ke atas diri anda adalah tidak terhitung jumlahnya, tidak tercapai oleh akal anda sesungguhnya kerana segala-galanya terlalu banyak dalam perkiraan-Nya, ya... lebih banyak daripada bilangan butiran pasir di pantai. Dan pemikiran itulah yang mebuat Allah sering mengingat anda, Dia sesungguhnya begitu peduli akan anda, mengambil berat akan anda dan segala yang berkaitan dengan kehidupan anda, mahu yang besar sebesar cakrawala ataupun yang kecil sekecil zarah. Ingatlah itu sahabat-sahabat ku. Alkitab menceritakan segala-galanya  tentang betapa selayaknyalah kita memberikan perhatian kepada Allah kerana Dia telah memberkati kita tanpa sedikitpun yang tercicir dari berkat itu. Tapi apa yang terjadi sebaliknya setelah berkat-berkat itu dicurahkan ke atas kita sejak mula penciptaan kita? Kita malah tidak pernah berasa bersyukur, semudah itu kita melukai Allah dengan sikap kita yang sedemikian. Secara fizikal manusiawi, mereka yang lengkap secara fizikal manusiawi masih boleh berkata bahawa betapa dirinya dan kehidupannya sungguh tidak bermakna, sungguh tidak diberkati. Lebih menyakitkan Allah apabila dia tergamak mengatakan bahawa hanya kematian yang lebih sesuai bagi dirinya daripada meneruskan satu kehidupan di atas muka bumi ini sedangkan kehidupan itu telah dianugerahkan Allah secara percuma kepadanya. Nah! Apa lagi mereka yang cacat fizikal sejak lahirnya, ada yang boleh berkata melalui sesalan-sesalan yang tiada putusnya. Ya, sering kita mendengar keluhan seperti  “Kenapa saya dilahirkan cacat begini?” tapi sedikitpun tiada rasa berterima kasih atas kehangatan nafas yang sedang dihembus dan dihirupnya yang dianugerahkan Allah khas dan istimewa bagi dirinya. Namun, betapa dalam kasih Allah yang dapat kita renungkan pada peribadi-peribadi orang cacat yang benar-benar mengetahui bahawa dalam kecacatan itu tetap ada keperibadian Allah yang telah disertakan melalui kelahirannya ke dunia ini. Orang-orang cacat yang bersuara dan berseru “Hidupku adalah anugerah Allah yang terindah!”. Jadi, kenapa anda yang lengkap fizikal tidak mampu bersuara sedemikian, tidak mampu menghayati makna penciptaan Allah ke atas anda? Apakah kematian itu adalah satu-satunya cara untuk anda menyatakan protes kepada Allah sedangkan sedikitpun itu  langsung tidak ada dasarnya?

Sahabat-sahabat ku,

Yesus mengasihi anda dan saya. Yesus mengasihi kita cukup banyak. Bukan sengaja diada-adakan derita paku-paku di tangan-Nya ketika Dia disalibkan tapi semua itu kerana nilai cinta-Nya untuk ciptaan-Nya yang paling bermakna, kita! Ya! Kerana kasih-Nya kepada kita – anda dan saya – dan bukan setakat kasih-Nya, malah Dia memerlukan kita untuk terus bersama Dia dalam kerajaan Allah, dalam segala keindahan kehidupan kekal.

Sahabat-sahabat ku,

Saya tahu saya juga telah melalui segala kesilapan dalam hidup ini dengan mempersalahkan Allah terhadap segala keperitan yang telah saya lalui. Bukan sehari dua malah telah bertahun-tahun lamanya saya telah mempersalahkan Allah atas segala derita yang saya alami dan yang saya pasti bahawa anda juga sama seperti saya pada ketika ini. Tapi kali ini saya mahu mengajak anda untuk merenung seketika dan Roh Kudus akan membuka minda anda untuk menerima catatan saya ini sehingga anda akan kembali kepada Allah, sama seperti saya kembali kepada-Nya dalam sesalan mendalam yang hanya dapat saya gambarkan melalui linangan airmata saya. Namun, terima kasih ya Allah kerana tangan pemilik keabadian itu jugalah yang menyapu airmata saya. Allah menangis bersama-sama saya kerana betapa gembiranya Dia melihat kepulangan saya ke sisi-Nya, betapa kerinduan-Nya selama ini kini terubati dengan kaki yang kembali ke hadapan-Nya meski dalam keadaan tubuh saya yang berlumpur dosa bertahun-tahun, sedikitpun Allah tidak memperhitungkan itu lagi untuk kehidupan saya yang telah saya sia-siakan selama ini kerana bagi Dia kepulangan saya telah dengan sendirinya menghapus murka-Nya terhadap saya. Lihat! Bukankah itu menyatakan dengan sendiri betapa baiknya Allah? Dialah tulang rusuk kita yang sempurna yang menjadikan kita seimbang dalam segala perkara.

Marilah sahabat-sahabat ku,

kita mulai kehidupan peribadi kita yang baru. Anda mungkin tidak tahu bahawa sedetik keadaan hidup anda yang tersentuh akan dapat pula menyentuh peribadi lain sehingga peribadi itu juga akan menyentuh ramai lagi peribadi seterusnya. Mari kita anjakkan peribadi kita kepada satu tahap yang akan menjadi saluran berkat baru oleh Allah kepada setiap peribadi lain. Allah mengasihi anda dan saya! Amen!


20 March 2011

Ya Bapa, Ampunilah Mereka, Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat.


“Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.”
(Lukas 23:34)

Satu perkara biasa kalau orang yang sedang dijatuhkan hukuman dengan cara disalibkan untuk berteriak-teriak dari atas salib itu dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang penuh berisi ungkapan penderitaan dan permintaan untuk dibebaskan. pasti saja mereka akan mencaci maki dan meludahi sesiapa saja yang menonton kejadian penghukuman ke atas mereka itu. Kata-kata yang diucapkan pasti penuh dengan nada-nada balas-dendam yang tidak dapat diungkapkan dengan tindakan nyata.


Namun, apa yang terjadi kepada Yesus ketika Dia tersalib? Ya, ketika seluruh dagingnya kini telah tergores koyak, tubuh yang tergantung telanjang tanpa seutas benang melekat di tubuh-Nya. Yesus yang harus menghadapi saat kematian yang begitu sangat memalukan. Da tidak berteriak atau mencaci-maki para penghukum-Nya. Dia juga tidak meminta agar Dia dibebaskan dari hukuman yang sudah dijatuhkan. Sebaliknya, Dia malah berdoa bagi musuh-musuh-Nya. Dia berdoa untuk mereka yang telah mengoyak tubuh-Nya. Dia berdoa untuk mereka yang telah menelanjangi diri-Nya dan yang telah mengangkat tukul memaku tangan dan kaki-Nya di kayu salib. Dia berdoa untuk mereka yang melontarkan kata-kata hujatan terhadap-Nya. Dia berdoa untuk mereka yang sedang membuang undi atas pakaian-Nya.

Jika Yesus menggunakan kuasa ketuhanan-Nya, Dia boleh saja memerintahkan bumi terbuka dan menelan semua musuh-musuh-Nya itu hidup-hidup. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya, di atas salib itu, pada bab terakhir buku kehidupan-Nya, Dia hanya memilih untuk melakukan apa yang sudah Dia ajar kepada semua orang selama hidup-Nya:

"Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah
musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah
bagi mereka yang menganiaya kamu."
(Matius 5:43-44)

Malah Yesus dalam pengajaran-Nya kepada semua orang percaya tentang hal pengampunan. Dia menyeru agar kita memaafkan tujuh puluh kali tujuh kali. Yesus tahu bahawa memaafkan orang lain merupakan sesuatu yang tidak mudah. Atas sebab itu jugalah maka pada akhir hidup-Nya di dunia ini, Yesus mengingatkan kita sekali lagi betapa pentingnya memaafkan orang lain sebagai prasyarat utama agar kitapun diampuni:

"dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami"
(Matius 6:12)

Yesus benar-benar melaksanakan apa yang pernah diajarkan-Nya. Dia memberikan kepada kita satu teladan yang nyata. Anda dan saya, pasti kita dipertemukan dengan orang-orang yang menyakiti diri kita. Dapatkah kita berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita itu?  Hanya ada satu kekuatan yang boleh membantu kita untuk melakukannya, bahawa kita telah diampuni secara percuma oleh Tuhan, kita telah ditebus dengan nilai darah dan daging-Nya yang sangat mahal. Oleh itu, kita sepatutnya dan selayaknyalah mesti mengampuni orang lain tanpa syarat.

18 March 2011

Hanya Satu Perkongsian - Semoga Menjadi Berkat


Mari kita renungkan...


Seandainya kita tinggal di sebuah rumah yang baik, memiliki makanan yang cukup dan dapat membaca, kita adalah bahagian dari kelompok yang beruntung kerana masih terdapat jutaan orang yang tinggal di bawah atap langit dengan perut lapar.

Jika kita bangun pada pagi hari dan berasa sehat, kita tetap lebih beruntung berbanding jutaan orang yang mungkin tidak akan mampu bangun pagi dan terbaring sakit, bahkan tidak dapat bertahan hidup minggu ini.

Jika kita tidak pernah merasakan kelaparan, kesepian kerana dipenjara, kesakitan kerana penyiksaan, kita termasuk dalam kelompok yang jauh lebih beruntung berbanding lebih daripada 500 juta orang di dunia.

Jika kita dapat melangkahkan kaki ke Gereja tanpa rasa adanya ancaman, tanpa takut akan, ditangkap, didera,disiksa, atau berisiko mati, kita sungguh beruntung kerana hampir lebih dari 1 bilion orang di dunia yang tidak dapat melakukannya.

Jika kita memiliki makanan dalam peti sejuk, pakaian dalam kabinet almari dan dan memiliki atap yang menaungi tempat kita berteduh, kita lebih kaya daripada 75 peratus penduduk di dunia ini.

Jika kita memiliki wang di bank atau di dompet dan mampu berbelanja dengan wang itu untuk menikmati hidangan di restoran, kita merupakan anggota dari 8 peratus kelompok orang-orang kaya di dunia ini.

Jika orang tua kita masih hidup dan menikmati kebahagiaan kehidupan perkawinan mereka, maka kita termasuk salah satu dari kelompok orang yang dikategorikan jarang kedapatan.

Jika kita mampu mendongak kepala dengan senyuman di bibir dan berasa benar-benar bahagia, kita memiliki keistimewaan tersendiri, kerana sebahagian besar orang tidak memperolehi kenikmatan tersebut.

Jika kita dapat membuka facebook dan membaca perkongsian-perkongsian yang ada di situ, kita termasuk sekelompok orang yang menerima karunia yang besar dari Allah kerana kita mampu menikmati teknologi komputer.

Jika kita masih mampu membaca perkongsian ini dan mengambil manfaat dari pesan ini, kita baru saja mendapatkan kurnia berganda kerana ada seorang teman yang peduli dan memikirkan kebaikan bagi kita dan kita jauh lebih beruntung berbanding lebih dari 1 bilion orang di dunia ini.

Semoga kita menikmati hari yang indah ini. Hitunglah kurnia keberuntungan kita dan sampaikan perkongsian ini kepada orang lain untuk mengingatkan bahawa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sangat beruntung.

Bersyukurlah dan terus bersyukur, walau hanya melalui pesan kebaikan kepada teman,  kita akan masih mampu menikmati hidup yang hanya sementara ini.

Pesona Doa – Mari Hampiri dan Hayati Yesus

Yesus,

Janganlah aku berdoa agar dihindarkan dari bahaya
Tetapi agar aku berani menghadapinya
Janganlah aku berdoa agar dihindarkan dari kepedihan
Tetapi agar aku sanggup menaklukkannya
Janganlah aku berdoa agar dijauhkan dari godaan jasmani
Tetapi agar aku mampu mengatasi kemewahan duniawi
Janganlah aku berdoa agar mendapat teman senasib dalam pergumulan hidup ini
Tetapi agar aku mampu berjuang dengan upayaku sendiri
Janganlah aku berdoa agar terselamatkan dari keterasingan
Tetapi agar aku sabar melangkah menuju kebebasanku.

Yesus,

Janjikanlah padaku agar aku tidak menjadi seorang pengecut
Tidak hanya sanggup merasakan keagungan-Mu dalam kejayaanku
Tetapi juga dapat merasakan genggaman-Mu di dalam kegagalanku.

Yesus,

Tolong aku agar aku dapat menghayati sengsara-Mu, ya Tuhan
Kerana sengsara-Mu itu yang memisahkan aku dari nikmat duniawi
Sengsara-Mu  Yang mengangkat hatiku ke Surga
Sengsara-Mu itu yang menjelaskan makna kehidupan bagiku
Sengsara-Mu membentuk setiap penderitaanku bermakna dalam hidupku
Sengsara-Mu Yang mendorong aku untuk mempersembahkan deritaku
Demi keselamatan jiwaku.

Yesus,

Mampukanlah aku ya Tuhan
Agar aku sanggup menghayati sengsara-Mu
Agar aku mengenal keindahan surgawi
Agar aku mengenal kasih setia-Mu yang abadi
Agar iman kepercayaanku menjadi  teguh dan kuat
Tanpa keraguan lagi.

Yesus,

Semoga pada saat terakhir hidupku kelak
Aku semakin menghayati sengsara-Mu
Agar aku lebih dekat dengan peribadi-Mu
Makin dekat  kepada jalan Kerajaan-Mu
Dan biarlah aku semakin menghayati deritaku
Dan menyatu dalam derita-Mu
Serta memperoleh keselamatan yang Engkau janjikan
Kini dan selamanya.
Amen!
13 March 2011

Kerana Gempa Bumi dan Tsunami 11 Mac 2011 - The Judgement Day Is Here In May


Walaupun dalam keadaan diri yang kurang sihat ketika menulis post ini tapi saya sempat tersenyum lucu bila terbaca satu artikel di Internet tentang claim (tuntutan) suatu pihak yang entah apa-apa entah!! Lucu betul pula rasanya bila ada pihak Kristian yang mengkaitkan fenomena gempa bumi & tsunami di Jepun yang terjadi pada 11 Mac 2011 lalu dengan  satu tuntutan kepercayaan yang didasarkan kepada doktrin ajaran mereka bahawa fenomena tersebut kononnya adalah petanda kepada kedatangan Yesus pada tarikh 21 Mei 2011 ini nanti.

Nah!! Kalau Yesus betul-betul sudah mau datang ke dunia ini untuk kali keduanya maka kiamatlah maksudnya itu!!! Hahahahaa!!...  Tapi kenapa mesti dikaitkan dengan fenomena bencana alam yang mendahului pada tempoh masa terdekat? Seolah-olah itu bermaksud yang Yesus itu sama dengan dajal atau raja jin. Kedatangan Yesus Kristus pada 21 Mei 2011???? Amboi!!! Yakin bangat gitu!!!

Inilah sikap umat Kristian yang dasarnya tidak didirikan pada batu dasar yang kukuh. Keghairahan dalam mendirikan pelbagai denominasi yang beralaskan doktrin kepercayaan yang ditimbulkan dari satu individu asal pada mulanya dan dijadikan sebagai pegangan anutan para pengikutnya. Masa jugalah yang membawa pintu kebenaran tentang apa yang sudah dinyatakan oleh Alkitab mengenai kemunculan mesias-mesias palsu di kalangan orang-orang percaya sehingga akan ramai yang menjadi mangsa lalu tercabut daripada akar iman yang sebenar.


Sekelompok orang Kristian di Atlanta, Amerika Syarikat, dengan lantang dan penuh yakin mengatakan bahawa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya bertepatan pada tarikh 21 Mei 2011 ini. OKlah baiklah, kita tunggu dan lihat saja apakah itu benar-benar akan berlaku atau sebaliknya itu hanyalah satu dakwaan palsu demi kepentingan individu-individu tertentu. Bukan kita tidak pernah disajikan dengan ramalan dan andaian seperti ini sebelum ini kan?

Kelompok tersebut, begitu yakin melalui website mereka [ WeCanknow.com ] dengan judul “Judgement Day – May 21, 2011” menyatakan bahawa mereka mahu memperingatkan setiap orang bahawa pada tanggal 21 Mei 2011 ini nanti Yesus akan datang kembali dan akan terjadi pengangkatan ke atas orang-orang percaya yang terpilih. Heerrmmm!!... dengan meletakkan diri mereka sendiri sebagai individu-individu terawal dan terhadapan yang akan diangkat mendahului yang lain-lain. Seterusnya, kelompok ini menyatakan bahawa setelah itu nanti akan bermulalah masa penghakiman bagi mereka yang tertinggal dan pada tarikh 21 Oktober 2011 nanti, Tuhan akan menghancurkan dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. My oh my!!! Lengkap dengan huraian berdasarkan ayat-ayat Alkitab lagi melalui versi KJV. Sekali baca macam logik juga. Tapi itu kalau sekali baca, kejernihan rohani belum timbul, berdoa dan mohon pada Tuhan untuk diterangi hati dan minda kemudian cuba baca semula berulang kali apa yang dinyatakan dalam website itu, mungkin anda akan sampai kepada keadaan seperti saya yang berakhir dengan soalan kesimpulan “Huraian-huraian Alkitab pada dasar apakah ini?”

 
Mereka juga menuliskan dalam website tersebut bahawa Alkitab telah mencatatkan dengan jelas tarikh yang tepat mengenai kedatangan Yesus ini. Saya hampir terpelanting ke belakang dari tempat duduk apabila membaca kenyataan dalam perenggan ketiga itu. Mereka dengan sangat yakin menjamin bahawa tarikh yang mereka berikan pasti tepat (accurate). Mereka meminta para pengunjung website untuk membuktikannya sendiri dengan mempelajari Alkitab dan berdoa meminta petunjuk Tuhan. Selain kenyataan melalui website, kelompok ini juga membuat papan iklan yang memperingatkan tentang kedatangan Yesus ini. pada pendapat saya, hal ini pasti telah dan akan mengucar-kacirkan orang-orang yang pro mahupun kontra terhadap keilahian Kristus. Adui!! Kelompok ini menyangka bahawa dengan kemampuan mereka meramal (predicting)  masa depan maka mereka dapat selamat dari ancaman dan murka Yang Maha Kuasa.

Para pembaca blog Perjalanan Semusim yang saya hormati, ramalan tentang kedatangan Yesus ini bukanlah yang pertama kalinya kita dengar. Terdapat sederet manusia yang memang suka-suka meramalkan kedatangan Yesus, pada hal Yesus sudahpun memperingatkan kepada para pengikut-Nya untuk bersiap sedia pada bila-bila masa kerana memang Dia akan datang untuk kedua kalinya tapi tentang bilakah tarikh sebenar, itu bukan urusan siapa-siapapun kecuali hak oleh Allah Bapa untuk menentukannya. Jangan katakan manusia, malah tidak ada satu malaikatpun yang tahu akan rahsia tarikh itu. Jesteru, apakah alasan kelompok Kristian ini untuk mengatakan bahawa Alkitab ada menyatakan tarikh itu dengan tepat dan boleh diketahui melalui permintaan petunjuk daripada Tuhan? Alkitab dengan jelas hanya menyatakan begini:

          “Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu
          dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar,
          bahawa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam.”
          [1 Tesalonika 5:1-2 ]

Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya ialah jangan menggembar-gemburkan tarikh yang tepat tentang bila Yesus akan datang kembali, cukup dengan hanya memperingatkan sesama sendiri tentang apakah kita sudah bersedia dengan amalan kerohanian yang tidak bercacat-cela ketika Yesus datang kembali esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan atau ya mungkin bertahun-tahun lagi, malahan mungkin ratusan atau ribuan tahun lagi.  Biarlah kita menjadi seperti perumpamaan tentang gadis yang bijaksana yang telah mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Mempelai Pria.

Dalam penantian kita kepada kedatangan Yesus, kita renung-renungkanlah hal-hal yang telah dipertaruhkan oleh Alkitab untuk kita selidiki dengan mata dan hati rohani sejati. Kita jangan mudah menerima apa saja bentuk tuntutan dari mana-mana kelompok Kristian yang rapuh. Mata dan Hati rohani yang jernih selalu mendapat perkenan Tuhan untuk menilai kejernihan pula, sehingga individu-individu yang memilikinya akan dibantu oleh Roh Kudus untuk mengerti dengan penilaian sendiri. Melalui kejernihan rohani itulah kita jadikan ia sebagai panduan untuk menilai kebenaran kelompok-kelompok tertentu yang selalu cuba menegakkan keyakinan-keyakinan yang sebenarnya membawa kepada kemusnahan ke atas diri mereka sendiri. Perhatikan dan renungkanlah sebaik-baiknya  dengan akal budi yang ada akan catatan ayat-ayat Alkitab dalam Injil Matius ini:

          Jawab Yesus kepada mereka: "Waspadalah supaya jangan ada orang
          yang menyesatkan kamu!  Sebab banyak orang akan datang dengan
          memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan
          menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang
          atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan
          kamu gelisah; sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum
          kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan
          kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi
          di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan
          penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan
          diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci
          semua bangsa oleh karena nama-Ku, dan banyak orang akan murtad
          dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak
          nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena
          makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang
          akan menjadi dingin.
          [ Matius 24:4-12 ]

Sebagai Orang Percaya, kita sudahpun diberikan jaminan KEKAL !! Oleh itu, janganlah pernah kita cuba menukar keselamatan kekal itu dengan sesuatu yang bersifat sementara. Milikilah Yesus Kristus sebagai pengharapan terbesar dalam hidup kita ini seperti pada catatan Injil:

          Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
          [ Matius 24:13 ]

Sebelum mengakhiri post ini, saya kongsikan dengan anda semua, sahabat-sahabat pembaca seiman di dalam Yesus kristus, potongan-potongan ayat Alkitab yang pernah saya susun untuk mencetuskan idea pada sebuah penciptaan karya lagu rohani saya. Saya rasa susunan idea saya yang berdasarkan penggabungan ayat-ayat Alkitab ini kena sangat dengan inti post kali ini:
................................*****................................

Matius 13:13
Itulah sebabnya Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada
mereka; karenasekalipun melihat, mereka tidak melihat dan
sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti.

Roma 14:19
Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan
damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

1 Tesalonika 5:11
Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling
membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.

Ibrani 10:24
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling
mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.

Ibrani 10:25
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan
ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.

................................*****................................

Terima kasih Tuhan Yesus kerana Engkau telah menemukan aku dalam kelelahan ku mencari jalan kebenaran. Ketika aku membelakangi-Mu dan memohon izin dengan mata sombong untuk terbang hinggap dari satu gereja ke satu gereja, Engkau hanya bekalkan aku dengan sepotong ayat peringatan:

“Andai engkau telah puas terbang melayang cuba mencari batu penjuru sejati, lalu engkau terdengar suara ibu mu menangis, yakinilah dengan kerendahan hatimu bahawa tangisan itu telah Aku dahului dengan darah-Ku yang tertumpah di Bukit Galgota guna untuk menebus dosa-dosamu, guna untuk engkau meyakini tangisan ibu mu adalah kasih-Ku yang paling mahal buatmu, terbanglah dan pulang kepada tangisan itu.”

Betapa baiknya Engkau Tuhan, kejernihan rohani yang Engkau anugerahkan benar-benar telah menjadikan itu berkat agar dapat dikongsikan dengan semua orang percaya.12 March 2011

Hidupmu - Karya Tuhan Yang Indah


Ketika aku masih kecil, waktu itu ibuku sedang menyulam sehelai kain. Aku yang sedang bermain di atas lantai melihat ke atas dan bertanya apa yang sedang ibu lakukan.  Dia memberitahu bahawa dia sedang menyulam sesuatu di atas sehelai kain. Tetapi aku katakan kepada ibu bahawa apa yang aku lihat dari bawah adalah benang-benang yang berserabut.

Ibu hanya tersenyum memandang aku dan berkata dengan lembut:
 
"Anakku, teruskanlah permainanmu dulu sementara ibu menyelesaikan sulaman ini. Setelah selesai nanti, ibu akan panggil kamu dan ibu dudukkan di atas pangkuan ibu dan kamu akan dapat melihat sulaman ini dari atas."

Aku hairan mengapa ibu menggunakan benang hitam, putih dan bermacam warna lainnya, begitu berserabut pada pandanganku. Beberapa saat kemudian, aku terdengar suara ibu memanggil:
 
"Anakku, mari ke sini dan duduklah di pangkuan ibu."

Waktu itu aku hairan dan kagum melihat corak bunga-bunga yang indah yang berlatar belakangkan pemandangan matahari yang sedang terbit, kelihatan sungguh indah sekali. Aku hampir tidak percaya melihatnya kerana apa yang aku lihat dari bawah tadi hanyalah benang-benang yang berserabut.

Kemudian ibu berkata:
 
"Anakku, dari bawah memang nampak berserabut dan tidak ketentuan tapi kamu tidak menyedari bahawa di atas kain ini sudah ada gambar yang direncanakan, suatu pola bercorak, ibu hanya mengikutinya. Sekarang, dengan melihatnya dari atas kamu dapat melihat keindahan apa yang ibu lakukan sebenarnya."

Seringkali selama bertahun-tahun, aku melihat ke atas dan bertanya kepada Tuhan:
 
"Tuhan, apa yang Engkau lakukan?"

Dia menjawab:
 
"Aku sedang menyulam kehidupanmu."

Lalu aku sering membantah:
 
"Tetapi nampaknya kehidupan ini berserabut, benang-benangnya banyak yang hitam, kenapa tidak semuanya memakai warna yang cerah?"

Kemudian Tuhan menjawab:
 
"AnakKu, kamu teruskan pekerjaanmu dan Aku juga menyelesaikan pekerjaan-Ku di bumi ini. Satu saat nanti Aku akan memanggilmu ke sorga untuk  mendudukkan kamu di pangkuan-Ku dan kamu akan melihat rencana yang indah dari sisi-Ku."

Kita seringkali melihat rangkaian peristiwa dalam kehidupan kita seperti benang sulaman yang tidak teratur, berserabut dan kusut. Serangkaian persoalan pelbagai yang datang bertubi-tubi; kesedihan, kemalangan, bencana, kesusahan dan pertentangan. Seringkali kita melihat kehidupan kita begitu rumit dan tidak ketentuan. Tetapi semua itu kerana kita melihat "bahagian bawah suatu sulaman".

Betapapun rumit dan sulitnya keadaan hidup kita selama ini, yakinlah bahawa itu semua akan membentuk "gambar indah" bagi diri dan kehidupan kita,  jika kita dapat melihat dari "bahagian atas sulaman".

Tuhan merencanakan dan "menyulam" sesuatu yang indah dan terbaik kerana Tuhan itu baik. Oleh kerana itu, jalanilah kehidupan kita dengan penuh keyakinan atas karya dan kebaikan Tuhan.


Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti
Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri


Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang meminta roti
Cobaan yang engkau alami tak akan melebihi kekuatanmu


Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia
Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-NYA


Sumber : ChrisTian'S WithouT BorderS "2"
Perkongsian : Citra J D'Arc

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...